Yhteystiedot ja rekisteriseloste

YHTEYSTIEDOT

Suomen postcrossingyhdistys ry
info [at] postcrossingyhdistys.fi
www.postcrossingyhdistys.fi

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Suomen postcrossingyhdistys ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Suomen postcrossingyhdistys ry (rek.nro 216.102)
www.postcrossingyhdistys.fi 
info [at] postcrossingyhdistys.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marko Kulmala

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

  • Jäsenen Postcrossing-jäsenyys ja Postcrossing-nimimerkki

  • Syntymäaika jäsenmaksuluokan varmentamiseksi sekä tilastointiin

  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)

  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

  • Suoramarkkinointilupa (rajattuun yhdistyksen valikoimaan harrastukseen liittyvään suoramainontaan, yhdistys ei luovuta osoitetietoja suoraan mainostajalle vaan välittää mainonnan omassa järjestelmässään mainostajan puolesta)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Jäsenalennusten ja -etujen oikeutuksen varmentamiseksi yhdistys voi luovuttaa kotimaisille kauppiaille jäsenluettelon josta ei ilmene muuta kuin jäsenen nimi, jäsennumero sekä kotipaikka.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Suomen postcrossingyhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

OTA YHTEYTTÄ

*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.